• Español
  • Català
  • English

Procés i trajectoria

Entenem la decoració d'interiors com
l'adaptació de l'espai a les teves necessitats
de funcionalitat i estètica.
Després d'una entrevista inicial per conèixer els teus desitjos,
procedim amb l'anàlisi i estudi de l'espai
per confeccionar un avantprojecte
manifestant una possible resolució.
Un cop consolidat l'avantprojecte,
procedim amb l'elaboració de tota la documentació tècnica
necessària per a la seva posada en marxa.
Després de la formalització del projecte,
ens encarreguem íntegrament del procés d'execució
fins la seva completa finalització.